Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Niniejszym informujemy, że termin składania ofert na opracowanie  „Koncepcji i projektu budowlanego  klimatyzacji (z regulacją tylko temperatury) w pomieszczeniach budynku DOIIB we Wrocławiu ul. Odrzańska 22 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz kosztorysem inwestorskim” został przesunięty  z dnia 21-02-2014r. na dzień 28 luty 2014r.

 

Jest to ostateczny termin składania ofert.