Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zestawienie liczby czynnych członków PIIB z podziałem na Izby Okręgowe

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że stan czynnych członków w Izbie z podziałem na Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa na dzień 31 grudnia 2011 roku z godz. 23.59 wynosi: