Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZDROWYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Wszystkim Członkom Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa składamy najserdeczniejsze życzenia:
zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych słońca, życzliwości i ufności w lepszą przyszłość.


Przewodniczący i Okręgowa Rada DOIIB