Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZBLIŻA SIĘ XII ZJAZD SPRAWOZDAWCZY DOIIB

W dniu 20 kwietnia 2013 r. (sobota) odbędą się obrady XII Zjazdu sprawozdawczego  Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Obrady będą miały miejsce w sali Krystyna hotelu Wrocław i rozpoczną się o godz. 10.30.
Zjazd odbywa się w okresie przygotowywanych istotnych zmian legislacyjnych, dotyczących Prawa budowlanego oraz zmian w wielu ustawach, wynikających z tzw. ustawy deregulacyjnej. Będzie to też ostatni zjazd Delegatów III kadencji. Delegaci na Zjazd ocenią działalność wszystkich organów izby w roku 2012 oraz przedstawią postulaty, dotyczące kierunków działalności w najbliższym czasie. Jak zawsze nie zabraknie dyskusji o najważniejszych problemach samorządu inżynierów budownictwa.
Liczę, że na obradach XII Zjazdu nie zbraknie nikogo ze 193 Delegatów, gdyż świadomość, że Zjazd Delegatów jest najwyższym organem naszej dolnośląskiej izby, zobowiązuje do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Każdy z Delegatów otrzyma drogą pocztową stosowne zaproszenie wraz z materiałami zjazdowymi.
W załączeniu program obrad XII Zjazdu DOIIB.

 

Przewodniczący Rady DOIIB
Eugeniusz Hotała