Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZBLIŻA SIĘ XI ZJAZD SPRAWOZDAWCZY DOIIB

W dniu 21 kwietnia 2012 r. (sobota) odbędą się obrady XI Zjazdu Sprawozdawczego  Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Obrady będą miały miejsce w sali Krystyna hotelu Wrocław i rozpoczną się o godz. 10.30.
Zjazd odbywa się w okresie podsumowywania 10 lat działalności DOIIB oraz w połowie III kadencji. Delegaci na Zjazd ocenią działalność wszystkich organów izby w roku 2011 oraz przedstawią postulaty dotyczące kierunków działalności w najbliższym czasie. Jak zawsze nie zabraknie dyskusji o najważniejszych problemach samorządu inżynierów budownictwa.
Liczę, że na obradach XI Zjazdu nie zbraknie nikogo ze 194 Delegatów, gdyż świadomość, że Zjazd Delegatów jest najwyższym organem naszej dolnośląskiej Izby, zobowiązuje do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Każdy z Delegatów otrzyma stosowne zaproszenie wraz z materiałami zjazdowymi.
W załączeniu program obrad XI Zjazdu DOIIB.

 

Przewodniczący Rady DOIIB
Eugeniusz Hotała