Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAWODY W WĘDKARSTWIE MORSKIM

Zapraszamy członków DOIIB do udziału w II edycji ZAWODÓW  W WĘDKARSTWIE MORSKIM o puchar Przewodniczącego Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa planowanych na kwiecień 2016 r.

Opłata za udział w zawodach wędkarskich zostanie sfinansowana przez Pomorską Okręgową Izbę inżynierów Budownictwa i obejmuje wynajęcie kutrów, posiłek podczas zwodów, nagrody i upominki. Pozostałe koszty pobytu uczestnicy ponoszą indywidualnie. Do uczestnictwa w zawodach nie jest wymagane posiadanie karty wędkarskiej ani jakichkolwiek zezwoleń.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie wstępnych deklaracji na adres mailowy oddziału terenowego w Słupsku; słupsk@pom.piib.org.pl. lub faksem pod numer 59 840-28-29 do dnia 5 lutego 2016 r.

Zapraszamy do udziału w regatach i życzymy sukcesów.