Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAWODY NARCIARSKIE DOIIB W 2021 – NIE BĘDĄ ORGANIZOWANE

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na sytuację epidemiczną Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa nie planuje w roku 2021 organizacji zawodów narciarskich.