Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAWÓD: ARCHITEKT – CZASOPISMO SAMORZĄDU ZAWODOWEGO ARCHITEKTÓW

Członkowie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa mają do dyspozycji swój miesięcznik INZYNIER BUDOWNICTWA, który w formie papierowej dociera do każdego członka izby. Nasi koledzy architekci wydają swój magazyn samorządowy pod tytułem: ZAWÓD:ARCHITEKT. Bezpłatne internetowe wydanie tego miesięcznika dostępne jest na stronie http://zawod-architekt.pl/ewydania.php. Wiele problemów, poruszanych na łamach tego magazynu, jest wspólnych dla całej branży architektoniczno-budowlanej. Różnimy się też często w niektórych sprawach, szczególnie w postrzeganiu roli obu zawodów.  Temu zagadnieniu poświęcony jest m.in. znamienny artykuł „Architekt i inżynier budownictwa. Para z różnicą charakterów”, który ukazał się przed dwoma laty w numerze 40. W najnowszym numerze 50 ciekawe spojrzenie przedstawione jest w wywiadzie pt. „Architekt w rewolucji 4.0”, a podstawy tej rewolucji będą tworzyć głównie inżynierowie różnych branż.  Czasopismo Z:A ma uruchomione forum dyskusyjne, gdzie można skomentować każdy z artykułów. Zachęcamy do lektury tego czasopisma, oczywiście po przeczytaniu naszego czasopisma INŻYNIER BUDOWNICTWA w wersji papierowej oraz ogólnych informacji redakcji na stronie http://www.inzynierbudownictwa.pl/ . Może i nasza izba zacznie wydawać bezpłatne czasopismo internetowe dostępne dla wszystkich, tak jak koledzy architekci. Czasopisma wielu izb okręgowych, w tym  nasze BUDOWNICTWA DOLNOŚLĄSKIE http://doiib.test.sisms.pl/budownictwo-dolnoslaskie  dostępne są bezpłatnie w wersji elektronicznej.