Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOSCI DO IZBY TYLKO W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na mocy uchwały swojej Okręgowej Rady zaprzestaje z dniem 1.01.2015 r. wysyłania zaświadczeń w tradycyjnej formie papierowej o przynależności do DOIIB. Zaświadczenia o przynależności do izby należy pobierać indywidualnie w wersji elektronicznej z portalu PIIB. Przypominamy, że od 1.01.2011 r. została uruchomiona przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa  możliwość pobierania zaświadczenia w wersji elektronicznej z portalu PIIB, znajdującego się na stronie internetowej www.piib.org.pl. Usługa ta jest dostępna po zalogowaniu się do modułu członkowskiego znajdującego się na stronie PIIB tj. http://www.piib.org.pl/lista-czsonkopmenu-45 za pomocą indywidulanego loginu  i hasła. Hasła tymczasowe, rozsyłane były do członków PIIB wraz z czasopismem „Inżynier Budownictwa”. W razie zagubienia tego hasła można go uzyskać powtórnie w biurze DOIIB. W przypadku trudności z zalogowaniem się do portalu PIIB prosimy o kontakt z biurem DOIIB (e-mail:  biuro@doiib.test.sisms.pl, tel. 71 337 62 30, 31). 

Po zalogowaniu się do wewnętrznego portalu, członek DOIIB uzyska dostęp do listy swoich zaświadczeń od 1 stycznia 2011 r., które będzie mógł zapisać na dowolnym nośniku danych oraz wydrukować je na papierze. Zaświadczenia o członkostwie w postaci elektronicznej mają postać pliku PDF opatrzonego bezpiecznym kwalifikowanym podpisem cyfrowym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego okręgowej rady izby. Autentyczność elektronicznie wygenerowanego zaświadczenia potwierdza unikalny kod weryfikacyjny, dzięki któremu można dokonać sprawdzenia wiarygodności zaświadczenia na stronie internetowej PIIB (www.piib.org.pl).
Na indywidualną prośbę biuro DOIIB może wygenerować zaświadczenie w wersji elektronicznej i przesłać je do zainteresowanego członka DOIIB pocztą.