Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY NA BUDOWIE I NIE TYLKO

ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY NA BUDOWIE I NIE TYLKO
Na stronie internetowej TV DOIIB (http://www.tvdoiib.pl/ lub https://doiib.test.sisms.pl/)  zamieszczone zostały 4 wykłady szkoleniowe w zakresie udzielania pierwszej pomocy na budowach, w biurach lub w innych miejscach, gdy dojdzie do zdarzeń wypadkowych.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi wykładami, aby móc fachowo i skutecznie udzielić niezbędnej pomocy poszkodowanym. Na tej stronie znajdują się też inne interesujące materiały filmowe, w tym wiele wykładów szkoleniowych.