Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPROSZENIE NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ ON-LINE: FORUM „ZRÓWNOWAŻONE DROGI I EKOINFRASTRUKTURA: NOWE WYZWANIA”

W imieniu Polskiego Kongresu Drogowego – Komitetu Narodowego PIARC zapraszamy na Międzynarodową Konferencję on-line: Forum „Zrównoważone drogi i ekoinfrastruktura: nowe wyzwania”, które odbędzie się w dniach 18-19 maja 2021r. Rejestracja jest otwarta i trwa do 14 maja.

Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy na stronie https://kongresdrogowy.pl/konferencja/153-forum-zrownowazone-drogi-i-ekoinfrastruktura-nowe-wyzwania.

Szczegóły dostępne są na stronie https://kongresdrogowy.pl/konferencja/153-forum-zrownowazone-drogi-i-ekoinfrastruktura-nowe-wyzwania#warunki.

Wydarzenie to skierowane jest do uczestników z sektora publicznego (na każdym szczeblu administracji) oraz firm zajmujących się urządzeniami, materiałami oraz technologiami chroniącymi człowieka i środowisko naturalne.

Konferencja ta ma na celu dialog pomiędzy naukowcami i praktykami, którzy bazują na wynikach badań naukowych i doświadczeniach praktycznych. Tematyka dotyczyła będzie zrównoważonych dróg i ekoinfrastruktury również w kontekście ochrony zmian klimatu i ochrony przed niekorzystnymi oddziaływaniami ruchu drogowego i dróg. W wydarzeniu wezmą udział naukowcy i praktycy z różnych krajów, a przede wszystkim z państw należących do Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC. Konferencja będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w różnych krajach odnośnie zagadnień dotyczących: wpływu dróg i ruchu drogowego na środowisko, metod i urządzeń chroniących człowieka i środowisko naturalne, wpływu zmian klimatu na odporność dróg i zrównoważony rozwój, nowych technologii, materiałów i trendów oraz wpływu pandemii COVID-19 na człowieka i środowisko naturalne.

Konferencja odbędzie się na platformie ZOOM (jest dostępna z poziomu przeglądarki internetowej, nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania). Podczas konferencji dostępne będzie tłumaczenie symultaniczne (j.polski/angielski).

Udział w konferencji jest odpłatny, koszt wynosi 350 zł netto. W przypadku opłacania udziału ze środków publicznych w przynajmniej 70 proc., opłata jest zwolniona z VAT. Oświadczenie dot. zwolnienia z VAT można pobrać tu: https://kongresdrogowy.pl/files/upload/OSWIADCZENIE_VAT_WEBFORUM.pdf.

Uczestnicy, którzy zarejestrowali się i wzięli udział w wydarzeniu, otrzymają potwierdzające to certyfikaty elektroniczne.