Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ SAHC 2012

W dniach 15-17 października odbędzie się VIII Konferencja SAHC 2012:

 

STRUCTURAL ANALYSIS OF HISTORICAL CONSTRUCTIONS


Obrady Konferencji będą miały miejsce w  Centrum  Kongresowym Hali Stulecia we Wrocławiu,

ul. Wystawowa 1 i rozpoczną się 15 października br. o godz. 10.00.

Jest to jedna z najważniejszych Konferencji (o zasięgu światowym) w obszarze konserwacji i ochrony zabytków, ze szczególnym uwzględnieniem konserwacji konstrukcyjnej i wzmacniania obiektów zabytkowych.

W Konferencji uczestniczyć będzie ok. 400 osób z ponad 50 krajów, które wygłoszą 350 referatów.

Szczegółowy PROGRAM Konferencji jest dostępny w stronie: www.sahc2012.org.

Zapraszamy Członków DOIIB do bezpłatnego udziału w obradach sesji tematycznych

(bez korzystania z imprez integracyjnych i wyżywienia).

Prosimy o zgłoszenie chęci udziału w obradach Konferencji telefonicznie (71 337 62 56)

lub e-mailem szkolenia@doiib.test.sisms.pl  do dnia 12.10.2012 r.