Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPROSZENIE NA IX DNI OSZCZĘDZANIA ENERGII (14-15.11.2012)

Zapraszamy do udziału w Konferencji

IX DNI OSZCZĘDZANIA ENERGII 

pn. “Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle”

DOIIB zaprasza swoich Członków do udziału w Konferencji XI DNI OSZCZĘDZANIA ENERGII pn. “Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle”, traktowanego jako specjalna forma szkolenia.
Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2012 r. na Stadionie Miejskim przy Alei Śląskiej 1 we Wrocławiu.

 

Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 200 PLN.
Członkom naszej Izby, którzy najpóźniej do dnia 5 listopada 2012 r. zgłoszą do Biura Izby (tel.71/337-62-56, e-mail: szkolenia@doiib.test.sisms.pl , fax: 71/337-62-40) chęć udziału, DOIIB przyzna dofinansowanie kosztu uczestnictwa w wysokości 100 PLN. 

Pełna informacja o Konferencji dostępna jest na stronie www.cieplej.pl