Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE ORGANIZOWANE PRZEZ PIP

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w dniu 30.08.2022r. w godzinach 09.00 – 13.00 w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu w Sali nr 11.

Szkolenie będzie również transmitowane on-line (w aplikacji Teams)

Aby wziąć udział w szkoleniu zdalnym nie ma konieczności zainstalowania aplikacji Teams, wystarczy jedynie mieć dostęp do internetu. Po potwierdzeniu uczestnictwa
w szkoleniu otrzymają Państwo link do szkolenia.

Temat szkolenia :

„Zarządzanie bezpieczeństwem pracy na budowach, ze szczególnym uwzględnieniem prac szczególnie niebezpiecznych – prac wykonywanych na wysokości.”

W programie szkolenia przewidziano:

  1. Doświadczenia pokontrolne inspektorów pracy w zakresie organizacji i wykonywania prac na wysokości;
  2. Omówienie okoliczności i przyczyn wybranych wypadków związanych z upadkiem
    z wysokości;
  3. Działania Porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie w zakresie ograniczenia zagrożeń związanych z wykonywaniem prac na wysokości;
  4. Praktyka stosowania zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości – warsztaty z zakresu użytkowania sprzętu przy udziale przedstawicieli firmy STRUMIN.

Do wzięcia udziału w szkoleniu  zaproszeni są wszyscy zainteresowanych ww. tematyką, w tym uczestnicy procesu budowlanego, pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, inżynierowie budownictwa, koordynatorzy ds. bhp, zakładowe służby bhp.

Potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 26 sierpnia 2022 roku, wyłącznie  drogą mailową na adres : promocja@wroclaw.pip.gov.pl Ewentualne pytania prosimy kierować mailowo (promocja@wroclaw.pip.gov.pl) lub telefonicznie pod nr.: 713710434.