Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE ORGANIZOWANE PRZEZ PIP

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w dniu 20.09.2022r. w godzinach 09.00 – 13.00 w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu w Sali nr 11.

Tematem szkolenia będzie: BHP na budowach, ze szczególnym uwzględnieniem eksploatacji deskowań”.

Udział w spotkaniu będzie również możliwy za pośrednictwem aplikacji Teams.

Aby wziąć udział w szkoleniu zdalnym nie ma konieczności zainstalowania aplikacji Teams, wystarczy jedynie mieć dostęp do internetu. Po potwierdzeniu uczestnictwa w szkoleniu otrzymają Państwo link do szkolenia.

Potwierdzenie udziału w szkoleniu należy zgłosić do dnia 17.09.2022 r., wyłącznie  drogą mailową na adres : promocja@wroclaw.pip.gov.pl