Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPROSZENIA NA MTP BUDMA 2016 ORAZ FORUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Instytut Techniki Budowlanej, jak współorganizator, zaprasza na Dni Inżyniera Budownictwa i Architektury, które odbędą się w dniach 2-3 lutego 2016 r. podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA w Poznaniu. Udział w Dniach Inżyniera Budownictwa jest bezpłatny ale wymaga zgłoszenia do dnia 15 stycznia 2016 r. Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz zgłoszenia zawarty jest w załączeniu.
W dniach 29 lutego – 2 marca 2016 r. (poniedziałek-środa) w Toruniu w Hotelu Copernicus odbędzie się ogólnopolska konferencja pt. III FORUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE. Organizatorem Forum jest miesięcznik „Przetargi Publiczne” a udział w konferencji jest odpłatny. Szczegółowy program Forum oraz warunki i karta zgłoszenia uczestnictwa zawarte są w załączeniu.