Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zapraszamy na XIII Międzynarodową Konferencję "Infrastruktura Podziemna Miast 2017" (25-26.10.2017)

Zapraszamy członków DOIIB do uczestnictwa, w charakterze wolnych słuchaczy w XIII Międzynarodowej Konferencji „Infrastruktura Podziemna Miast 2017”, współorganizowanej przez Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.
Konferencja  odbędzie się we Wrocławiu w dniach 25-26 października 2017 r. Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:  http://uiua.pwr.edu.pl/

Koszty udziału członków Izby w Konferencji, w charakterze wolnych słuchaczy pokrywa Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Wolnym słuchaczom nie przysługują materiały konferencyjne, wyżywienie (z wyjątkiem przerw kawowych), udział w dodatkowych wydarzeniach związanych z konferencją.

DOIIB nie pokrywa kosztów dojazdu i noclegu.

Warunkiem udziału jest zgłoszenie chęci uczestnictwa (z podaniem numeru członkowskiego) do dnia 26 września 2017 r. do biura DOIIB na adres e-mail: dos@doiib.test.sisms.pl .

Liczba miejsc organiczona. Decyduje kolejność zgloszeń.