Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPRASZAMY NA VII BAL KARNAWAŁOWY

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok, a więc dużymi krokami nadchodzi też dość krótki karnawał.  Zapraszamy zatem serdecznie inżynierów budownictwa i ich przyjaciół na tradycyjny VII BAL KARNAWAŁOWY MOSTOWCÓW, INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA I ICH PRZYJACIÓŁ, który  odbędzie się 27 stycznia (sobota) 2018 r. w Sali Pałacowej Hotelu Jasek przy ul. Sułowskiej 39 we Wrocławiu. Można będzie bawić się przy muzyce zespołu The Black. Wszelkie sprawy organizacyjne i finansowe związane z udziałem w balu należy załatwiać bezpośrednio u Pana dr inż. Leszka Budycha (e-mail: leszekbudych@o2.pl, tel: 609 814 232). Liczymy na liczny udział mostowców, inżynierów budownictwa i ich przyjaciół w balu, któremu co roku towarzyszy niepowtarzalna i niezwykła atmosfera, a który przerodził się już w kultową imprezę środowiska budowlanego. Radzimy nie zwlekać z decyzją o udziale w balu. Biuro DOIIB nie pośredniczy w rezerwacji i sprzedaży biletów, a koszty uczestnictwa w balu ponoszone są w całości przez jego uczestników.