Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM ON LINE

Zapraszamy członków DOIIB na  ciekawe spotkanie/seminarium on-line pt. Wyzwania zrównoważonego budownictwa w kontekście wymogów regulacyjnych i nastrojów w branży. Prelegentami będą znani i lubiani w  BIM-owej społeczności: Wioletta Fabrycka i Jacek Boruc 

Miejscem webinarium jest platforma Teams

Seminarium odbędzie się dzisiaj: 31 stycznia br. o godz. 16.00

Link do rejestracji:https://lnkd.in/dKHmzpbN