Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM DOTYCZĄCE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Oddział Dolnośląski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa organizuje w dniu 14 maja 2015 r. (czwartek)  konferencję szkoleniową pt. „Odporność ogniowa konstrukcji budowlanych. Weryfikacja i projektowanie w oparciu o Eurokody”.  Konferencja odbędzie się w hotelu Novotel przy ul. Wyścigowej 35 we Wrocławiu. Konferencja adresowana jest do projektantów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz pracowników wydziałów prewencji Państwowej Straży Pożarnej. Ramowy program konferencji oraz inne informacje w tej sprawie można znaleźć na stronie Dolnośląskiego Oddziału SITP http://www.sitp.wroclaw.pl/ .

DOIIB otrzymała atrakcyjną ofertę kosztów uczestnictwa dla swoich członków, stąd  też zapraszamy członków DOIIB do bezpłatnego uczestnictwa w tym seminarium (koszty pokryje izba). Warunkiem bezpłatnego uczestnictwa jest zgłoszenie swojego udziału na adres biura dos@doiib.test.sisms.pl do dnia 21.04.2015 r. podając swój numer członkowski. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na sali konferencyjnej, o udziale w konferencji będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Nie należy w tym przypadku dokonywać indywidualnego wypełniania karty zgłoszeń, gdyż wtedy obowiązuje indywidualne wniesienie opłaty za uczestnictwo w konferencji, które nie będzie refundowane. W takim przypadku członek DOIIB może otrzymać indywidualne dofinasowanie w kosztach szkoleń i konferencji na podstawie regulaminu zawartego na stronie izby http://doiib.test.sisms.pl/informacje-ogolne5 po złożeniu stosownego wniosku przed rozpoczęciem szkolenia lub konferencji.