Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPRASZAMY NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ DOTYCZĄCĄ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W NIEMCZECH I AUSTRII (WARSZAWA 26.02.2018).

Kancelaria SDZLEGAL SCHINDHELM we współpracy z miesięcznikiem „Przetargi Publiczne” w dniu 26 lutego 2018 r. w Warszawie organizuje międzynarodową konferencję pt. „Zamówienia publiczne w Niemczech i Austrii. Jak wykonawcy mogą zwiększyć swoje szanse na uzyskanie zamówienia”.
Konferencja jest adresowana do wszystkich przedsiębiorstw, które chciałyby realizować zamówienia publiczne na terenie Niemiec i Austrii. Z uwagi na tematykę oraz praktyczny wymiar tego wydarzenia, udział w niej będzie wartością dodaną dla polskich przedsiębiorców. Konferencja objęta jest patronatem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Advantage Austria.

Szczegółowe informacje dotyczące prelegentów oraz warunki uczestnictwa w konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.zagraniczne.przetargipubliczne.pl/

Zachęcamy zainteresowanych Członków DOIIB do udziału w tej Konferencji. Zasady dofinansowania udziału naszych członków w konferencji zawarte są na stronie internetowej: https://doiib.test.sisms.pl/informacje-ogolne5