Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ "PROBLEMY HYDROTECHNIKI" ŚWIERADÓW ZDRÓJ (10-12.05.2017)

Zapraszamy członków DOIIB do uczestnictwa, w charakterze wolnych słuchaczy w XI Konferencji Naukowo-Technicznej PROBLEMY HYDROTECHNIKI, współorganizowanej przez Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.

 

Konferencja  odbędzie się w Świeradowie Zdroju w dniach 10-12 maja 2017 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://www.kntph.pwr.edu.pl/

Koszty udziału członków Izby w Konferencji, w charakterze wolnych słuchaczy pokrywa Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Wolnym słuchaczom nie przysługują materiały konferencyjne, wyżywienie, nocleg, udział w dodatkowych wydarzeniach związanych z konferencją.

DOIIB nie pokrywa kosztów dojazdu i noclegu.

Warunkiem udziału jest zgłoszenie chęci uczestnictwa (z podaniem numeru członkowskiego) do dnia 21 kwietnia 2017 r. do biura DOIIB na adres e-mail: dos@doiib.test.sisms.pl. W zgłoszeniu prosimy podać informację, w których dniach planujecie Państwo uczestniczyć w tej Konferencji na warunkach określonych powyżej.