Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPRASZAMY NA IV DOLNOŚLĄSKI BAL MOSTOWCÓW, BUDOWLAŃCÓW I ARCHITEKTÓW

Święta Bożego Narodzenia i powitanie Nowego Roku mamy już niestety za sobą. Nadszedł  teraz czas karnawału, w którym jak zwykle można zawirować na parkiecie na nielicznych już balach. Oddział Dolnośląski Związku Mostowców Rzeczypospolitej, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP zapraszają do udziału w kolejnym, tradycyjnym IV BALU KARNAWAŁOWYM, który zaplanowano na dzień 13 lutego 2015 r. w Sali Pałacowej Hotelu Jasek przy ul. Sułowskiej 39 we Wrocławiu. Zasady rezerwacji zaproszeń na bal podane są w załączonym ogłoszeniu plakatowym. Wszelkie sprawy organizacyjne i finansowe związane z udziałem w balu należy załatwiać bezpośrednio u Pana dr inż. Leszka Budycha (e-mail: leszekbudych@o2.pl). Biuro DOIIB nie uczestniczy w organizacji i finasowaniu tej imprezy. Liczymy jednak na liczny udział członków DOIIB i ich przyjaciół w tym balu, któremu co roku towarzyszy niepowtarzalna i niezwykła atmosfera, a który przerodził się już w kultową imprezę środowiska budowlanego. Radzimy nie zwlekać z decyzją o udziale w balu, gdyż zaproszenia rozchodzą się dość szybko.