Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W VI ŚLĄSKIM FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI

Kolejny raz DOIIB podjęła się roli Patrona Instytucjonalnego IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w dniach 22-25 września 2014r. w Katowicach. Zachęcamy naszych członków do udziału w tym wydarzeniu. Szczegółowe informacje dotyczące programu i warunków uczestnictwa można znaleźć na stronach: www.kongresmsp.eu oraz www.rig.katowice.pl.
Jednym z ważnych wydarzeń Kongresu będzie konferencja pt. „Dostosowanie wielkopłytowego budownictwa mieszkaniowego do współczesnych wymagań i potrzeb”, która odbędzie się w dniach 24-25 września 2014r. w Katowicach. Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie: www.izabud.pl, a termin zgłoszeń upływa 30 lipca 2014r. W załączeniu informacje dotyczące konferencji.
Członkowie DOIIB zgłaszający swój udział w tej konferencji mogą otrzymać dofinansowanie (500 zł) po uprzednim (przed 30.07.2014 r.) złożeniu wniosku o dofinansowanie do Biura DOIIB. Warunki otrzymania dofinansowania znajdują się na naszej stronie internetowej:  http://doiib.test.sisms.pl/informacje-ogolne5 .
Życzymy satysfakcji i wszelkich pożytków z udziału w Kongresie i konferencji.