Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI BIM4industry 2021

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w konferencji BIM4industry 2021. 

Konferencja odbędzie się w dniach 26-28 maja 2021 r. 

Udział w podstawowym zakresie Konferencji jest bezpłatny.

Organizatorami pierwszej edycji konferencji z cyklu „BIM4industry – spotkania wokół idei BIM w przemyśle“ są: Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster) oraz hub4industry, Digital Innovation Hub Krakowskiego Parku Technologicznego.

To pierwsze w Polsce wydarzenie nakierowane na wymianę doświadczeń przedstawicieli środowisk, zaangażowanych w proces popularyzacji i wdrożenia metodyki BIM (władze ustawodawcze, administracja publiczna, inwestorzy, projektanci, wykonawcy) skupionych wokół idei BIM w przemyśle. Podczas konferencji wystąpią praktycy przybliżając konkretne przykłady wdrożeń metodyki BIM, opisując przykłady inwestycji, oraz dzieląc się swoimi doświadczeniami. Branża budowlana w Polsce znajduje się u progu nowej ery przemysłowej.

Czwarta rewolucja przemysłowa, zwana „Przemysłem 4.0”, powoduje, że budownictwo konsekwentnie dostosowuje się do bardziej rozwiniętych cyfrowo gałęzi przemysłu. Ilość i różnorodność zaawansowanych technologii, które składają się na nowoczesne fabryki sprawia, że potrzebny jest nowy, cyfrowy sposób ich projektowania, budowania i zarządzania utrzymaniem. Dlatego znaczenie metodyki BIM w przemyśle z roku na rok rośnie.

Program konferencji dostępny jest na stronie wydarzenia  www.bim4industry.pl

Swój udział w wydarzeniu potwierdzili już m.in.: Pani Anna Kornecka – wiceminister rozwoju ds. budownictwa, Dorota Cabańska – p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, przedstawiciele Platformy Przemysłu Przyszłości  oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii. 

Konferencja jest wydarzeniem trzydniowym, zaplanowanym w taki sposób, aby uczestnicy sami mogli tworzyć własną agendę i wybierać sesje, w których chcą uczestniczyć. Formuła obejmuje dwa dni konferencyjne oraz jeden dzień warsztatowy. Dzięki hybrydowemu połączeniu prelekcji online, warsztatów i dyskusji tematycznych, uczestnicy będą mieli możliwość równocześnie zdobywać wiedzę, wymieniać doświadczenia i nawiązywać nowe kontakty biznesowe

Wśród patronów medialnych wydarzenia znajdują się m.in.: BUILDER, Materiały Budowlane i Magazyn Przemysłowy a także bimblog.pl