Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W III EUROPEJSKIM KONGRESIE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

W dniach 16-18 września 2013 r. odbędzie się w Katowicach III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tematem wiodącym tegorocznego Kongresu jest współpraca i kooperacja firm sektora MŚP w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Kilka Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa, w tym także Dolnośląska OIIB, wraz z  PIIB podjęły się roli Partnerów Instytucjonalnych tego niezwykle ważnego Kongresu. Obecnie małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzają ok. 60% unijnego PKB i generują blisko 70% miejsc pracy. Wśród tych przedsiębiorstw bardzo liczną grupę stanowią przedsiębiorstwa branży budowlanej, stąd też DOIIB już drugi raz z rzędu podejmuje się roli Partnera Instytucjonalnego tego Kongresu. Jednym z celów Kongresu jest tworzenie przyjaznego otoczenia dla MSP i wypracowanie rekomendacji, które posłużą wzmacnianiu efektywnych mechanizmów wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w ich rozwoju oraz stymulowaniu ich innowacyjności w aspekcie krajowym i międzynarodowym. MŚP to najbardziej efektywny i elastyczny sektor polskiej gospodarki.

 

Kongres będzie się odbywał pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, pod patronatem Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso oraz pod patronatem honorowym Martina Schulza – Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Program trzydniowych obrad Kongresu jest bardzo obszerny i atrakcyjny. Udział w Kongresie jest BEZPLATNY, przy czym wymagana jest wcześniejsza rejestracja na jego stronie internetowej. Zachęcamy członków DOIIB do aktywnego udziału w tym ważnym, międzynarodowym wydarzeniu i wierzymy, że przyniesie on wymierne korzyści wszystkim jego uczestnikom. Podczas wielu sesji będzie też możliwość wzięcia aktywnego udziału w dyskusji nad ważnymi problemami, z którymi borykają się małe i średnie przedsiębiorstwa branży budowlanej w Polsce.

 

Będziemy wdzięczni, jeśli członkowie DOIIB, biorący udział w tegorocznym Kongresie, poinformują o tym fakcie Biuro DOIIB (telefonicznie: 71 337 62 30 lub mailowo: dos@doiib.test.sisms.pl). Poniżej podajemy linki do wybranych zakładek strony internetowej Kongresu MŚP, w których zawarty jest szczegółowy program oraz sposób elektronicznej rejestracji uczestników obrad. Ewentualne wątpliwości w różnych sprawach szczegółowych prosimy rozstrzygać bezpośrednio z Komitetem Organizacyjnym Kongresu (dane kontaktowe w zakładce Kontakt).

 

http://www.kongresmsp.eu/pl/o-kongresie/cel-czas-miejsce

 

http://www.kongresmsp.eu/pl/program-kongresu/program-kongresu

 

http://rejestracja.kongresmsp.eu/system/login

 

http://www.kongresmsp.eu/pl/kontakt