Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zapraszamy do czytania czasopisma "Budownictwo Dolnośląskie"

Zapraszamy do czytania czasopisma “Budownictwo Dolnośląskie”

Na stronie internetowej DOIIB ukazał sie pierwszy

numer czasopisma “Budownictwo Dolnośląskie” w

wydaniu elektronicznym. Kolejne numery będą się

ukazywały w cyklu 2-3 miesięcznym. Redakcja

stawia dopiero pierwsze kroki, stąd liczymy na cenne

uwagi, dotyczące zawartości i formy tego

czasopisma. Życzymy przyjemnej lektury.

 

Redakcja “Budownictwa Dolnośląskiego”