Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zapraszamy członków DOIIB na uroczystą Galę Inżynierską DOIIB (21.10.2021 r.)

Zapraszamy członków DOIIB do udziału w uroczystej Gali Inżynierskiej 2021, która odbędzie się 21 października 2021 r. (czwartek), o godz. 16.30,w OH Kino Arkady Wrocławskie. Podczas części oficjalnej wręczone zostaną odznaczenia oraz nagrody w Konkursie DOIIB „Inżynier Roku” za rok 2020 oraz w konkursie „Dolnośląska Budowa Roku” organizowanym przez PZiTB. Galę uświetni występ Grupy MoCarta i Ireneusza Krosnego.

Regulamin uczestnictwa w Gali inżynierskiej znajduje się na naszej stronie internetowej: REGULAMIN-UCZESTNICTWA-W-GALI-INZYNIERSKIEJ-2021.pdf oraz poniżej w plikach do pobrania.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w Gali Inżynierskiej do dnia 30 września 2021r. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną (dos@doiib.test.sisms.pl) skanu wypełnionego i podpisanego „Formularza zgłoszenia udziału”, znajdującego się poniżej w plikach do pobrania. Można zgłosić udział wraz z jedną dorosłą osobą towarzyszącą.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w Gali Inżynierskiej 2021 decydować będzie kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia udziału w Gali Inżynierskiej zostanie Państwu przekazane drogą elektroniczną na wskazany w „Formularzu zgłoszenia udziału” adres email. Specjalne zaproszenia na Galę prześlemy pocztą na początku października.

Mając nadzieję, że sytuacja epidemiczna nie zmusi nas do zmiany planów, bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym ważnym dla naszego środowiska wydarzeniu.