Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPISY NA WYDARZENIA FESTIWALU BUDOWNICTWA (od 30.03.2016 r.)

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa włącza się aktywnie w uroczyste obchody Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, organizując własny cykl imprez o charakterze kulturalnym pod nazwą FESTIWAL BUDOWNICTWA – Odbudowa i Budowa. Tradycja, Postęp, Innowacyjność. Patronat honorowy nad naszym Festiwalem objął JM Rektor Politechniki Wrocławskiej – prof. dr hab. Tadeusz Więckowski, a wspomagają go również liczni Partnerzy. 
Festiwal wpisuje się w podstawową ideę ESK Wrocław 2016, która jest trwałe zwiększenie udziału mieszkańców regionu w życiu kulturalnym i korzystaniu z dóbr kultury. Ta sama idea przyświeca i naszemu Festiwalowi, który organizowany jest dla członków DOIIB. Jego główne wydarzenia będą miały miejsce w miesiącu czerwcu 2016 r., a uroczyste zakończenie nastąpi podczas Gali Inżynierskiej 14. Września 2016 r. w CK Impart we Wrocławiu. Warunkiem wzięcia udziału w dowolnym wydarzeniu kulturalnym Festiwalu jest zapisanie się na listę na uczestników droga elektroniczną. Zapisy rozpoczynają się w dniu 30.03.2016 r. i  możliwe są dopiero po zalogowaniu się na naszej stronie internetowej w strefie dla członków DOIIB, a logowanie to ma bardzo prostą instrukcję. W zakładce Festiwal Budownictwa zawarte są wszystkie niezbędne informacje techniczne w sprawie dokonania zapisu. Udział członka DOIIB w imprezie Festiwalu wraz z osobą towarzyszącą jest bezpłatny, ale łączna liczba uczestników we wszystkich imprezach jest ograniczona do ok. 1000 osób.
Zapraszamy do udziału w imprezach Festiwalu, a odzew na tę unikalną inicjatywę naszego dolnośląskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa będzie ważnym sygnałem dla ewentualnej kontynuacji podobnych przedsięwzięć kulturalnych i integracyjnych w następnych latach.
Koordynatorem Festiwalu jest Rainer Bulla – Zastępca Przewodniczącego Rady DOIIB.
W załączeniu zawarte jest zaproszenie do udziału Festiwalu wraz z wykazem wszystkich imprez.