Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAKOŃCZENIE FESTIWALU BUDOWNICTWA W SALI WIELKIEJ WROCŁAWSKIEGO RATUSZA

W 2016 roku Wrocław, stolica Dolnego Śląska, nosi tytuł Europejskiej Stolicy Kultury (drugim miastem noszącym w 2016 roku ten tytuł jest San Sebastian w Kraju Basków w Hiszpanii). Europejska Stolica Kultury to dwa miasta wybrane przez Unię Europejską, które na jeden rok stają się kulturalnymi centrami Europy i mają szansę zaprezentowania swojego potencjału kulturalnego. Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa postanowiła włączyć się w obchody Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu organizując cykl wydarzeń kulturalnych pod nazwą Festiwal Budownictwa. Festiwal rozpoczął się 7 czerwca koncertem w Narodowym Forum Muzyki. Wzbudził duże zainteresowanie wśród członków DOIIB, a w imprezach festiwalowych wzięło udział około 1200 osób. Festiwal skłonił również do zastanowienia się nad rolą i miejscem inżyniera w tworzeniu dóbr kultury materialnej i jego roli w tworzeniu cywilizacji, która bez kultury nie może się dobrze rozwijać.

 

Spotkanie, które odbyło się 13 września bieżącego roku w Sali Wielkiej Wrocławskiego Ratusza było próbą podsumowania wydarzeń festiwalowych i próbą rozpoczęcia szerszej dyskusji o roli inżyniera budownictwa w tworzeniu szeroko pojętej kultury. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz DOIIB, były rektor Politechniki Wrocławskiej Tadeusz Więckowski, który był honorowym patronem Festiwalu, wiceprezydent Wrocławia Wojciech Adamski, przedstawiciel Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i przewodniczący wielu okręgowych izb inżynierów budownictwa. Byli także przedstawiciele europejskich izb inżynierów budownictwa – Mariano Abadia wiceprzewodniczący Rady Baskijskiej Izby Inżynierów, Črtomir Remec prezydent Europejskiej Rady Izb Inżynierów w Wiedniu i prezydent Słoweńskiej Izby Inżynierów, Matthias Krebs prezydent Brandenburskiej Izby Inżynierów, Ralf Ruhnau prezydent Berlińskiej Izby Inżynierów, przedstawicielka zarządu Saksońskiej Izby Inżynierów Birgit Uhle oraz były prezydent izby brandenburskiej Wieland Sommer. Wśród uczestników spotkania znaleźli się również członkowie zespołu Rady DOIIB, organizującego Festiwal Budownictwa i kierowanego przez Rainera Bullę.

 

Spotkanie otworzył przewodniczący Rady DOIIB Eugeniusz Hotała, który mówił o tym, że dzieła sztuki inżynierskiej są częścią światowego dorobku cywilizacyjnego, czego inżynierowie nie zawsze są świadomi. Należy o tym pamiętać, tym bardziej, że gwałtowny rozwój techniki i tak zwana „czwarta rewolucja techniczna” stawiają przed inżynierami wielkie wyzwania, którym trzeba podołać. Wyraził nadzieje, że dyskusja podczas spotkania przyniesie konkretne owoce.

 

Kolejnym punktem programu była prezentacja fragmentów Polskich Kronik Filmowych z lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku, pokazujących odbudowę Wrocławia po zniszczeniach wojennych i nawiązujących do hasła Festiwalu Budownictwa – „Odbudowa i budowa. Tradycja, postęp i innowacyjność”. Następnie znani wrocławscy architekci – Dorota Szlachcic i Mariusz Szlachcic pokazali prezentację „Architekt w demokratyzacji kultury”, w której mowa była o tym, że architektura się zmienia, że należy projektować nową, „demokratyczną”, ogólnie dostępną przestrzeń, w której mogą spotykać się wszyscy i w której nie obowiązuje żadna dotychczasowa hierarchia.

 

Po wystąpieniach rozpoczęła się żywa dyskusja. Wszyscy jej uczestnicy podkreślali, nawiązując często do bardzo osobistych doświadczeń, rolę inżynierów w tworzeniu kultury i kształtowaniu otaczającej nas przestrzeni. W kuluarowych rozmowach zaczęła kiełkować idea, aby w następnym roku zorganizować wspólnie z izbami zagranicznymi Europejski Festiwal Budownictwa 2017.

 

Oprawę muzyczną spotkania tworzył Wrocławski Kwartet Smyczkowy CONTINUO. Muzyka i nastrój panujący w pięknej, gotyckiej sali ratuszowej były dobrym tłem do rozmowy o kulturze.