Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZACHĘCAMY DO LEKTURY NOWEGO NUMERU CZASOPISMA "BUDOWNICTWO DOLNOŚLĄSKIE"

Ukazał się kolejny numer (1/2016) czasopisma DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie”. W tym wydaniu czasopisma można znaleźć wiele informacji o osiągnięciach inżynierów budownictwa, ważnych wydarzeniach samorządowych, pięknych zakątkach Dolnego Śląska oraz o jego historii. Wydanie elektroniczne czasopisma znajduje się na naszej stronie internetowej http://doiib.test.sisms.pl/budownictwo-dolnoslaskie , gdzie również można skorzystać z lektury wydań archiwalnych.

 

Zachęcamy do lektury czasopisma i podzielenia się uwagami o jego zawartości.