Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA ZE SZKOLEŃ I WYKŁADÓW ZAMIESZCZONYCH W TV DOIIB.

Na stronie TVDOIIB można obejrzeć wykłady radcy prawnego – Pani Jolanty Szewczyk dotyczące kontroli okresowej stanu technicznego obiektów budowlanych oraz Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z 10.04.2003 roku z późniejszymi zmianami.

 

Znajdziecie tam Państwo również materiały filmowe z posiedzenia Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie działającej przy Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu oraz wykłady ze spotkania szkoleniowego “Bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji urządzeń transportu bliskiego na budowach”.