Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z SERWISU e-SEKOCENBUD

Na naszej stronie internetowej w strefie “Dla członków DOIIB” udostępniamy Państwu kolejne narzędzie pomocne w pracy inżynierskiej, a mianowicie SERWIS e-Sekocenbud. Aplikacja zawiera informacje przydatne przy projektowaniu, kosztorysowaniu i realizacji robót a mianowicie:

 

Ceny materiałów Dział zawiera ceny z cenników producentów materiałów lub dostawców, aktualizowane co 2 miesiące.
Ceny sprzętu Dział zawiera ceny najmu z cenników firm wynajmujących sprzęt, aktualizowane co 6 miesięcy.
Ceny jednostkowe robót Dział zawiera kalkulowane ceny jednostkowe zarówno robót prostych jak i zagregowanych o wysokim stopniu scalenia, aktualizowane co kwartał (z kwartalnym opóźnieniem w stosunku do wydawanych biuletynów SEKOCENBUD) oraz ceny rynkowe i transakcyjne, pochodzące od konkretnych wykonawców.
Ceny obiektów budowlanych Dział zawiera kalkulowane ceny typowych obiektów budownictwa mieszkaniowego, aktualizowane co kwartał (z kwartalnym opóźnieniem w stosunku do wydawanych biuletynów SEKOCENBUD).
Ceny wyposażenia Dział zawiera ceny produktów, wyrobów i maszyn służących do wyposażenia różnych obiektów, aktualizowane co 6 miesięcy.
Ceny urządzeń Dział zawiera ceny urządzeń, aktualizowane co 6 miesięcy.
Baza wiedzy Dział zawiera wybrane artykuły z prasy branżowej, informacje i aktualności z branży, wiadomości z rynku, podzielony na następujące grupy tematyczne:
 – Kosztorysowanie – opinie i porady
 – Prawo i normy
 – Polska w Unii Europejskiej
 – Publicystyka
 – Rynek Budowlany – prezentacje firm i produktów
Prezentacje firm Dział zawiera prezentacje firm, reklamujących się w portalu.
Klasyfikacja obiektów Podział budynków i budowli inżynieryjnych – załącznik do BCO cz. I i II.

 

W razie trudności z dostępem do serwisu prosimy o kontakt telefoniczny: 71 337 62 63 lub pocztowy: adm@doiib.test.sisms.pl