Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZACHĘCAMY CZŁONKÓW IZBY DO KORZYSTANIA Z SERWISÓW I INNYCH ŚWIADCZEŃ ZE STRONY DOIIB

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa przygotowała dla swoich członków przez ostatnie lata wiele propozycji korzystania z serwisów, porad prawnych, szkoleń internetowych i stacjonarnych oraz różnego rodzaju świadczeń, w tym pomocy losowej oraz zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka członkowi DOIIB lub przyjęcia przez członka DOIIB dziecka na wychowanie. Niektóre serwisy internetowe zostały przeniesione na stronę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ale nie jest to żadna przeszkoda w korzystaniu z nich przez członków DOIIB. Wiedza naszych członków o tej ofercie jest zróżnicowana, stąd przedstawiamy ją w załączniku.