Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZACHĘCAMY DO KONTYNUACJI PRENUMERATY CZASOPISM

Jedną z form podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa jest czytelnictwo czasopism naukowo-technicznych. DOIIB wspiera swoich członków w tej formie doskonalenia zawodowego. Wzorem lat ubiegłych nasza izba zapewniła wszystkim chętnym bezpłatne dostarczenie kolejnych numerów wybranych przez nich czasopism w okresie styczeń – kwiecień 2015r. Pozostałe numery czasopisma każdy członek DOIIB może zamówić indywidualnie na swój koszt, bezpośrednio u Wydawcy, na wynegocjowanych przez izbę bardzo preferencyjnych warunkach.
Tegoroczne koszty uzupełniającej prenumeraty są zamieszczone w pliku do pobrania. Są one niewielkie i stać na nie każdego inżyniera. W tej sprawie należy skontaktować się z redakcją otrzymywanego czasopisma, informując ją o chęci dokonania uzupełniającej prenumeraty. Inne informacje w sprawie prenumeraty czasopism zawarte są na stronie izby: http://doiib.test.sisms.pl/czasopisma .