Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

XX Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór (CHORZÓW, 12-15.09.2023)

XX Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór *Bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych* odbędzie się w dniach 12-15 września 2023 r. w Hotelu Diament Arsenal Palace w Chorzowie. Konferencja jest organizowana w sposób hybrydowy, z możliwością uczestnictwa zdalnego. Podczas konferencji planowana jest wycieczka techniczna na Zbiornik Goczałkowice.

Organizator, na liczne prośby osób zainteresowanych udziałem w XX Międzynarodowej Konferencji Technicznej Kontroli Zapór *Bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych*, przedłużył termin rejestracji uczestnictwa i zgłaszania streszczeń referatów do dnia 31 marca 2023 r.

Rejestracji uczestnictwa należy dokonać za pośrednictwem strony: https://tkz.is.pw.edu.pl/rejestracja/

Wytyczne do przygotowania streszczenia referatu znajdują się na stronie konferencji: https://tkz.is.pw.edu.pl/szablony/

Zgłoszenia referatu należy dokonać za pośrednictwem strony: https://tkz.is.pw.edu.pl/referat-formularz-zgloszniowy/

Referaty zgłoszone na konferencję będą publikowane w następujących czasopismach: „Energetyka Wodna”, „Gospodarka Wodna”, „Inżynier Budownictwa”, „Monografia IMGW” oraz za dodatkową opłatą w „Archives of Civil Engineering”, „Journal of Water and Land Development” i „Water”.

Pełny tekst referatu należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2023 r. za pośrednictwem strony: https://tkz.is.pw.edu.pl/referat-formularz-zgloszniowy/

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji są dostępne na stronie: www.tkz.is.pw.edu.pl.

Zapraszamy do udziału w konferencji!