Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

XVI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA REMO 2022

W imieniu Oddziału Wrocławskiego PZITB oraz Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej – organizatorów konferencji, zapraszamy członków do wzięcia udziału w XVI Konferencji Naukowo-Technicznej REMO 2022 Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych. 

Konferencja odbywa się cyklicznie od 39 lat. Ideą przewodnią jej programu pozostaje remont i konserwacja, jako proces interdyscyplinarny, w którego przygotowaniu uczestniczą osoby reprezentujące różne dziedziny wiedzy oraz spojrzenie naukowe i praktyczne.

Konferencja “Remo 2022” planowana jest w dniach od 6 do 9 grudnia 2022 r. w Szklarskiej Porębie.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej konferencji pod adresem: http://pzitb.wroclaw.pl/remo oraz do rejestracji uczestnictwa: http://kbo-wbliw.pwr.edu.pl/konferencja-remo-2022.