Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

XIX Międzynarodowa Konferencja TKZ IBS – Bezpieczeństwo zapór składowisk odpadów mokrych oraz innych budowli hydrotechnicznych

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w XIX Międzynarodowej Konferencji Technicznej Kontroli Zapór „Bezpieczeństwo zapór składowisk odpadów mokrych oraz innych budowli hydrotechnicznych”. Konferencja odbędzie się w dniach od 7 do 10 września 2021 r. w Hotelu Qubus w Legnicy. W tej edycji konferencja jest organizowana w sposób hybrydowy, z możliwością uczestnictwa zdalnego.

Ostateczny termin rejestracji uczestnictwa i wniesienia opłaty konferencyjnej upływa w dniu 30 czerwca 2021 r.

Rejestracji uczestnictwa należy dokonać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego: https://tkz.is.pw.edu.pl/rejestracja/

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji są dostępne na stronie: www.tkz.is.pw.edu.pl.