Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WYSTAWA PLENEROWA ZORGANIZOWANA PRZEZ DOIIB

WYSTAWA PLENEROWA ZORGANIZOWANA PRZEZ DOIIB W RAMACH OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO ROKU INŻYNIERA BUDOWNICTWA 2018 (EYCE 2018)

Zapraszamy na wystawę plenerową poświęconą najważniejszym i najpiękniejszym obiektom inżynierii budowlanej we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Na naszej wystawie przedstawione są fotografie Pana Mieczysława Michalaka z opisem Pani Beaty Maciejewskiej. 

Wystawę można oglądać na ulicy Świdnickiej (w rejonie Hotelu Monopol) we Wrocławiu od 1 do 17 czerwca bieżącego roku.