Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WYSTĄPIENIE PREZESA PIIB DO MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

Sprawy związane z projektowaniem i wykonywaniem instalacji wewnątrz budynku zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 29 ust. 1 pkt 27 Prawa budowlanego budzą wiele wątpliwości i wywołują poważne zaniepokojenie nie tylko członków izby. Na stronie internetowej PIIB zamieszczone zostało wystąpienie Prezesa Krajowej Rady PIIB – mgr inż. Andrzeja Rocha Dobruckiego do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka w tej ważnej sprawie. Treść wystąpienia zawarta jest w załączniku. Trzeba mieć nadzieję, że Minister podejmie stosowne działania, o które zwraca się Prezes PIIB.