Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WYSŁUCHANIE PUBLICZNE PRZEDSTAWICIELI IZBY W SEJMIE

Zachęcamy do zapoznania się z przebiegiem publicznego wysłuchania w Sejmie RP przedstawicieli PIIB, DOIIB oraz innych izb i organizacji w sprawie projektu ustawy deregulacyjnej, czyli projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Zapis dźwiękowy z tego wysłuchania znajduje się w poniższym linku:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/page/inf_wys_pub

Wystarczy kliknąć w kamerę, aby rozpocząć przekaz dźwiękowy z przebiegu publicznego wysłuchania.