Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WYROBY BUDOWLANE A ODPOWIEDZIALNOŚĆ INŻYNIERA BUDOWNICTWA (15.10.2018)

W ramach XI Europejskiego Forum Gospodarczego, Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, w dniu 15.10.2018 r.,  przygotowała panel szkoleniowy pt. WYROBY BUDOWLANE A ODPOWIEDZIALNOŚĆ INŻYNIERA BUDOWNICTWA.

 
Podczas panelu zostaną poruszone następujące tematy:
1. Wprowadzenie do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych w UE – system europejski i krajowy (Roman Sobczak – Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego).
2. Nadzór nad wydawaniem Europejskich i Krajowych Ocen Technicznych
(Andrzej Kober – Kierownik Działu Akredytacji Badań Mechanicznych i Fizycznych Polskiego Centrum Akredytacji).
3. Problemy przy wprowadzaniu do obrotu polskich wyrobów budowlanych na rynkach europejskich (Jacek Michalak – Wiceprezes Zarządu ATLAS Sp. z o.o.).

 

Udział w obradach XI Europejskiego Forum Gospodarczego, w tym również w panelu, jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja elektroniczne pod adresem:  https://forum.lodzkie.pl/

 
Forum odbędzie się w Vienna House Andel's Lodz, Łódź, ul. Ogrodowa 17.

Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu.