Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "BUDOWLE DOLNEGO ŚLĄSKA 2005-2016."

Decyzją jury laureatami Konkursu Fotograficznego
„Budowle Dolnego Śląska 2005-2016” zostali:
I miejsce:

Marek Morasiewicz – Most Rędziński, Wrocław
II miejsce:
Agnieszka Michalak – Stadion Miejski, Wrocław
III miejsce ex aequo:
Ewa Mandziak – Nowa Renoma I, Wrocław
Nika Gargol – Kontrasty, Strefa Kultury Studenckiej PWr, Wrocław

Wyróżnienie otrzymali autorzy następujących prac:
Marcin Baliński – Sky Tower, Wrocław
Jakub Kanda – Stadion Miejski, Wrocław
Sabina Leska – Most Rędziński, Wrocław
Kryspin Matusewicz – Arkady Wrocławskie II, Wrocław
Katarzyna Szczęsna – Budynek Green Day I, Wrocław
Klaudia Witkowska – Silver Tower, Wrocław

 

Fotografie można oglądać w Galerii Macondo przy ul. Pomorskiej 19 we Wrocławiu

w dniach 16 czerwca – 8 lipca 2016 r., w godz. 11.00 – 20.00 (wstęp wolny).