Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WYNIKI ANKIETY DOIIB 2012

Serdecznie dziękuję wszystkim członkom DOIIB, którzy wzięli udział w ankiecie DOIIB za rok 2012. Wypełnione ankiety przysłało 130 naszych członków, a jej zbiorcze wyniki dołączone są do niniejszego podziękowania.

Celem ankiety było poznanie opinii członków DOIIB w sprawach ważnych dla funkcjonowania Izby, mających wpływ na jakość dotychczas prowadzonych oraz nowych działań, w tym szczególnie działań na rzecz podnoszenia prestiżu i rangi zawodu inżyniera budownictwa oraz ochrony interesów zawodowych naszych członków.

Bardzo dziękuję za przekazanie postulatów w zakresie nowych form działalności, które będą uwzględniane w działalności Rady i innych organów statutowych DOIIB. Liczę, że w następnej ankiecie, organizowanej pod koniec roku 2013, weźmie udział zdecydowanie większa liczba naszych członków.

Wszystkim członkom i sympatykom DOIIB oraz ich bliskim składam jeszcze raz serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia w Nowym 2013 Roku.

Eugeniusz Hotała
Przewodniczący Rady DOIIB