Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WYNIKI ANKIETY DOIIB 2011

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim członkom DOIIB, którzy wzięli udział w ankiecie DOIIB za rok 2011. Wypełnione  ankiety przysłało 533 naszych członków, a jej zbiorcze wyniki dołączone są do niniejszego podziękowania. 

Celem ankiety było poznanie opinii członków DOIIB w sprawach ważnych dla funkcjonowania Izby, mających wpływ na jakość dotychczas prowadzonych oraz nowych działań, w tym szczególnie działań na rzecz podnoszenia prestiżu i rangi zawodu inżyniera budownictwa oraz ochrony interesów zawodowych naszych członków.

Bardzo dziękuję za przekazanie postulatów w zakresie nowych form działalności, które będą uwzględniane w działalności Rady i innych organów statutowych DOIIB. Liczę, że w następnej ankiecie, organizowanej pod koniec roku 2012, weźmie udział zdecydowanie większa liczba naszych członków. 

Wszystkim członkom i sympatykom DOIIB oraz ich bliskim składam jeszcze raz serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia w Nowym 2012 Roku.

Eugeniusz Hotała
Przewodniczący Rady DOIIB

Załączniki