Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WYKONYWANIE SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ A OCHRONA UBEZPIECZENIOWA – WYJAŚNIENIA UBEZPIECZYCIELA ERGO-HESTIA S.A.

W związku z licznymi pytaniami członków Izby,  Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wystąpiła do ubezpieczyciela – Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego ERGO-HESTIA S.A. z prośbą o wyjaśnienie kwestii zakresu obowiązywania ubezpieczenia OC inżynierów w przypadku wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W załączeniu – odpowiedź ubezpieczyciela.

Dokumenty dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC członków Izby (Umowa Generalna, polisa) znajdują się na stronie internetowej PIIB: Portal internetowy PIIB – Ubezpieczenia 2021-2024