Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WYKŁAD W TELEWIZJI INTERNETOWEJ DOIIB – UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO

W archiwum Telewizji Internetowej DOIIB są już dostępne wykłady z dziedziny prawa budowlanego. Ostatni z zamieszczonych wykładów, wygłoszony przez Panią Jolantę Szewczyk w Legnicy, dotyczy bardzo ważnego zagadnienie, którym są prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego. Szczególnie ważne zagadnienia i problemy z przepisami dotyczą w tym wykładzie kierowników budów, którzy powinni się z nim zapoznać, aby uniknąć kłopotów w sytuacjach przedstawianych podczas tego wykładu.  Wykład jest dostępny na stronie internetowej DOIIB w górnej zakładce TV DOIIB lub pod adresem:  http://serwer1500784.home.pl/autoinstalator/wordpress1/