Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

CZASOPISMA BRANŻOWE W ROKU 2012

Szanowni Państwo!
W roku 2012 nastąpi zmiana dystrybucji czasopism branżowych.
DOIIB zapewni dostawę kolejnych numerów czasopism zadeklarowanych w ankiecie 2010 w okresie styczeń-kwiecień 2012. Nie będzie to jednak zmiana ilości zakupionych przez izbę numerów. Dotychczas izba kupowała po jednym numerze w kwartale, tj. dla miesięczników 4 numery rocznie. Obecnie będą to wszystkie numery pierwszego kwartału, w przypadku miesięczników również 4 numery rocznie. Ma to na celu uproszczenie indywidualnego zamawiania uzupełniającej prenumeraty dla zainteresowanych członków.
Pozostałe numery każdy członek izby będzie mógł zamówić indywidualnie na swój koszt, bezpośrednio u wydawcy, na wynegocjowanych przez izbę preferencyjnych warunkach.
Poniżej, w pliku do pobrania, znajduje się wykaz czasopism objętych opisaną powyżej procedurą.