Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wyjazd do Brukseli na "Drzwi otwarte do Parlamentu Europejskiego"

Zespół współpracy z Zagranicą przy NOT we Wrocławiu organizuje w dniach 6-9 maja b.r. wyjazd do Brukseli. Z okazji „Drzwi otwartych do Parlamentu Europejskiego”  istnieje możliwość zwiedzania budynku Parlamentu. W planie jest także Amsterdam oraz Kolonia w Niemczech. Szczegółowy program wycieczki znajduje się poniżej. Wstępne zapisy i dodatkowe informacje u Przewodniczącej Zespołu współpracy z zagranicą przy NOT Pani Elżbiety Suppan pod adresem mailowym esuppan@wp.pl do 22 marca 2011 r. lub bezpośrednio w biurze podróży. 

Zainteresowanych zapraszamy