Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WYDANIE SPECJALNE BUDOWNICTWA DOLNOŚLĄSKIEGO – XV LAT DOIIB

Zachęcamy do lektury specjalnego wydania naszego czasopisma Budownictwo Dolnośląskie – nr 3(24) zamieszczonego na naszej stronie internetowej. Szczególne miejsce w tym wydaniu zajmuje kalendarium najważniejszych wydarzeń w Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w latach 2000-2017 oraz prezentacja naszych członków, którzy pełnili funkcje w organach naszej izby. Artykuły i liczne fotografie skłaniają do wielu wspomnień i refleksji. Mogą też być początkiem dyskusji o przyszłości samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na Dolnym Śląsku. 

 

W zakładce TV DOIIB zamieszczony jest też specjalny film podsumowujący w skrócie wydarzenia i osiągnięcia Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz inne interesujące filmowe materiały informacyjne i szkoleniowe.